NEWS

Rozpoczynamy nowy rok akademicki, ale chwalimy się udanym okresem wakacyjnym.


W miesiącach letnich nasz zespół nie tylko odpoczywał na zasłużonych wakacjach, ale także nawiązywał nowe relacje i kontakty na międzynarodowych konferencjach. Przedstawialiśmy wyniki naszych najnowszych badań na dwóch między narodowych konferencjach.W dniach 17-21 lipca byliśmy w Belfaście, w Północnej na konferencji The International Society for the Study of Individual Differences (ISSID) 2023. Podczas konferencji kierownik naszego zespołu Marcin Zajenkowski przewodził sympozjum pt. Subjective intelligence: How and why we distort our own abilities, podczas którego wygłosił prezentację: I’m smart, you’re dumb! Narcissism increases self-assessed intelligence and devaluates others intelligence.

Wyniki zaprezentowanego badania wskazują, że osoby o wysokim narcyźmie rywalizacyjnym (rivarly narcissism) negatywnie oceniają inteligencję innych osób (przywołanych we wspomnieniu). Owa negatywna ocena jest niezależnie od tego, czy proszono o przywołanie z pamięci sytuacji odrzucenia czy akceptacji ze strony innych osób. Narcyzm podziwowy (admiration narcissism) byl za to pozytywnie związany z oceną własnej inteligencji u badanych osób.
(więcej w naszej publikacji )

Wyniki realizowanych w ramach doktoratu badań zaprezentowała takża Maria Leniarska w prezentacji pt. Narcissism and emotional reaction to feedback about intelligence.

Wyniki badań wskazują, na istotne różnice w postrzeganiu własnej inteligencji oraz w reakcji na informację o poziomie tejże. Narcyzm antagonistyczny i neurotyczny wydaje się reagować negatywnie zarówno na dobre, jak i złe informacje o poziomie posiadanej inteligencji (manipulacja z informacją o posiadanej inteligencji). Dodatkowo narcyzm sprawczy, ale również wspólnotowy! są pozytwynie związane z oszacowaniem własnej inteligencji!
(publikacja już wkrótce)Nowy artykuł opublikowany w Psychological Science!


Właśnie ukazał się nasz artykuł w prestiżowym Psychological Science!

Przedstawiamy w nim badanie na temat poziomu cechy narcyzmu i testosteronu u mężczyzn. Badaliśmy narcyzm wielkościowy, który definiuje się jako zwiększoną motywację do osiągnięcia wysokiego statusu społecznego, roszczeniowości i poczucia wyższości. Obecnie w narcyzmie wielkościowym wyróżnia się dwa wymiary: sprawczy (tendencja do autopromocji i zdobywania podziwu) i antagonistyczny (tendencja do dewaluowania innych).

Testosteron, męski hormon płciowy, jest uważany za najbardziej “społeczny” hormon, który wiąże się z dominacją i tendencją do osiągania statusu. Testosteron mierzyliśmy w sposób obiektywny (z próbek krwi) oraz jako subiektywne przekonania badanych na temat poziomu własnego testosteronu (samoopisowo).
W naszym badaniu wykazaliśmy, że:

💡 Mężczyźni mogą do pewnego stopnia trafnie oszacować poziom własnego testosteronu.

💡 Wysokie nasilenie narcyzmu sprawczego wiązało się z wyższym poziomem obiektywnie mierzonego testosteronu.

💡 Mężczyźni o wysokim nasileniu narcyzmu sprawczego szacowali swój testosteron jako wyższy, niż mężczyźni o niskim nasileniu narcyzmu.

Artykuł napisany przez: Marcin Zajenkowski, Gilles Gignac, Radek Rogoza Jeremiasz Górniak, Oliwia Maciantowicz, Maria Leniarska, Peter Jonason i Konrad Jankowski

Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem!